• כניסה
  • הרשמה

תקנון חברה - שירות מכבסה עד בית הלקוח


פרק 1: כללי


סעיף 1: הגדרות


1.1 "החברה" -"השק הכחול"- החברה לשירותי מכבסה עד בית הלקוח

1.2 "הלקוח" - כל אדם, גוף או יחידה ארגונית שמשתמש בשירותי המכבסה עד בית הלקוח, בהתאם לתנאי התקנון.

1.3 "שירותי המכבסה" - השירותים המוצעים על ידי החברה, הכוללים כביסה, ייבוש ושינוע של בגדים ופריטים טקסטיליים.

1.4 "הסכום" - התשלום הנדרש מהלקוח עבור השירותים שנמסרו על ידי החברה.


סעיף 2: תקף עלול להתעדכן


2.1 התקנון יחול על כל הלקוחות של החברה, והם מסכימים לכך כאשר משתמשים בשירותי המכבסה.

2.2 החברה שומרת על הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת. בכל שינוי שיחול על התקנון, הלקוח יידרש להיכנס לאתר האינטרנט של החברה ולקרוא את התקנון המעודכן. המשך השימוש בשירותי המכבסה לאחר התקנה מהווה את הסכמתו לשינויים.


פרק 2: שירותי המכבסה

1.2 החברה מציעה ללקוח את השירותים הבאים: כביסה, גיהוץ קיפול איסוף ומשלוח של טקסטיל, לפרטיים ולעסקים.


1.2 השירותים יועברו על פי ההוראות, הדרישות והתקנון המפורט של החברה,3: הזמנת השירות


3.1 הלקוח יכול להזמין שירותי מכבסה על ידי התקשורת הנכונה, כגון טלפון או דוא"ל או ב"וואטסאפ", ולהסכים על מועד האיסוף והמסירה של הבגדים והפריטים הטקסטיליים.

3.2 החברה תספק ללקוח אישור כתב במייל או ב"וואטסאפ" או בטלפון לגבי מועד איסוף ומסירה, תשלום ותנאי השירות. התקנון יחול על כל הסכם בין החברה והלקוח.


סעיף 4: תנאי התשלום


4.1 הלקוח ישלם לחברה תשלום עבור השירותים הנמסרים בהתאם לתנאים המפורטים במחירון החברה.

4.2 התשלום ייעשה במזומן או באמצעות כרטיס אשראי במועד המסירה של הבגדים והפריטים הטקסטיליים. החברה רשאית לדרוש תשלום מראש או ערבות כספית מראש לפני מסירת השירות.

4.3 במקרים של אי תשלום או תשלום חלקי, החברה רשאית לסרב למסור את השירותים ולדרוש תשלום מלא לפני המשך העיבוד.


סעיף 5: אחריות ותשלומים


5.1 החברה תשתדל לבצע את השירות בצורה תקנית ובמקצועיות. אולם, החברה אינה מתחייבת על פערי הכוחות או נזקים שעשויים להיות על ידי נזיקות כרוכות בשימוש תקין או שגיאות בעיבוד שיכולות להתרחש.

5.2 החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן או חסרון שיכול להיגרם לבגדים או פריטים טקסטיליים תוך כדי תהליך הכביסה, הייבוש או הקיבוע.

5.3 החברה לא תישא באחריות לנזקים שיכולים להיגרם כתוצאה משימוש שגוי של הלקוח בבגדים או הפריטים הטקסטיליים לאחר מתן השירותים.


פרק 3: ביטולים ושינויים


סעיף 6: ביטול ההזמנה


6.1 הלקוח רשאי לבטל הזמנה תוך כדי 24 שעות לפני מועד האיסוף המתוכנן. במקרה של ביטול בפחות מ-24 שעות לפני מועד האיסוף, הלקוח ייחוייב בתשלום עבור עלות ההזמנה.

6.2 במקרה של ביטול הזמנה בעקבות אי הגעה או נכישה מצד הלקוח במועד האיסוף המתוכנן, הלקוח יחוייב בתשלום עבור עלות ההזמנה ונוספות שיכולות להיות כרוכות בעיבוד שירותי המכבסה.


סעיף 7: שינוי הזמנה


7.1 הלקוח רשאי לבצע שינוי בהזמנה תוך כדי 24 שעות לפני מועד האיסוף ה


מתוכנן, תוך כדי התאם עם החברה. החברה רשאית לסרב לבצע שינויים שאינם אפשריים לביצוע.

7.2 במקרה של שינוי הזמנה בפחות מ-24 שעות לפני מועד האיסוף המתוכנן, החברה לא תתחייב לבצע את השינוי, או רשאית לסרב לבצע את השירות.


פרק 4: תקנון נוסף


סעיף 8: סיום חוזה


8.1 החברה רשאית לסיים את החוזה עם הלקוח בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ותוך הודעה מוקדמת של 14 יום.

8.2 הלקוח רשאי לסיים את החוזה בכל עת, בהתאם להודעה מוקדמת של 7 ימים.

8.3 לאחר סיום החוזה, החברה לא תישא באחריות לכל שירות או תשלום שיכול להיבצע על ידי הלקוח.


סעיף 9: סגירת פריטים אישיים


9.1 החברה אינה מתחייבת לסגור או לשמור על פריטים אישיים או יקרים שנמסרו יחד עם הבגדים או הפריטים הטקסטיליים לעיבוד. החברה אינה אחראית לאובדן, נזק או חסרון של פריטים אישיים.


סעיף 10: דיני חוק וסמכויות


10.1 תקנון זה יחול ויפורש על פי דיני מדינת ישראל.

10.2 סמכויות המוסדות המוסמכים לפתוח הליך משפטי בנושאים הקשורים לתקנון זה יהיו בלעדיות של בית משפט המחוז בתל אביב-יפו.

כל הזכויות שמורות לשק הכחול © 2023